Sikkerhetsdatablader

Nedenfor finner du 3 infofelter hvor du kan søke etter det produktet eller den produktgruppen du ønsker datablader på.

I feltet "Firmanavn" kan du velge opprinnelig produsent/leverandør for å få tilgang til "våre" datablader fra denne leverandøren.

Hvis du velger "Alle" i dette feltet og klikker Søk, blir alle tilgjengelige datablader listet opp. Alternativt kan du i feltet for "Produktets navn" skrive inn produktlinjens navn (f.eks. Sonax eller Hella). I feltet "Artikkelnr." kan du gjøre et direkte søk på aktuelt artikkelnummer.