Hella konseptet

Miljøvennlige produksjonsmetoder:

Miljøvennlig behandling av råstoffer og energi

En bedrift er omgitt av miljøet og må ha en nøye og ansvarsbevisst omgang med dette. Et livsviktig krav.

Med Hella-Miljø-Teknikk konseptet forsøker vi å samordne alle økonomiske og økologiske handlinger og å bidra til at belastning for menneske og miljø blir minimert, hhv. unngått.

Hovedmål er

 • fremstilling av miljøvennlige produkter,
 • utvikling av miljøvennlige materialer og prosesser,
 • utvikling av resirkuleringskretsløp for å redusere avfallsmengde og gjenbruk av bildeler.

I praksis betyr dette for de enkelte driftsområdene:

Utvikling

 • Forut for nye produktutviklinger vurderes størst mulig bruk av stoffer som kan resirkuleres
 • demonteringsvennlig oppbygging av komplekse elementer

Produksjon

 • Merking av kunststoffdeler, for å forenkle identifikasjon av materialer for resirkuleringsprosessen.
 • Prioritering av bruk av resirkulerbare materialer.
 • Installasjon av material-kretsløpsystem.

Logistikk

 • Gjenbruk av brukte bildeler, forutsatt at dette er teknisk og økonomisk forsvarlig
 • Avfallshåndtering av brukte deler i handel og verksted
 • Bruk av rene, resirkulerbare materialer for engangsforpakninger (ingen komplekse materialer)