Bilservice Konsult AS solgt

Med nye eiere satser Bilservice Konsult AS tungt på opplæring.

Rendyrker opplæring

Håkon Klingenberg vil fortsette som deleier og daglig leder, og har på eiersiden fått følge av Romnes AS, Hellanor AS og AS AutoMateriell. Gjert Romnes er styreformann i det nye selskapet.

- Den nye eierkonstellasjonen vil gi oss muligheter for å investere i, og videreutvikle, den delen av virksomheten som har vært rettet mot kompetanseheving og opplæring i bilbransjen, informerer Klingenberg.

Selskapets virksomhet har vært delt i to, med opplæring på den ene siden og KBV
(kvalitetskontroll av utførte reparasjoner) på den andre.
- Når vi nå har kjøpt Bilservice Konsult AS av KBV Norge AS, vil vi gjennom det nye
eierskapet fokusere på opplæring og kursing innenfor verksted- og butikkdrift.

Det er tunge aktører som allerede benytter selskapets tjenester gjennom de nye eiernes egne kjedebedrifter, SjekkPunkt , AutoMester, Webasto og andre frie kundegrupper.

- Vi ser et voksende behov for at bransjen dyktiggjør seg innenfor områder som salg, teknisk og administrativ side. Bilservice Konsult AS har bred erfaring på kompetanse-
områdene; tekniske kurs, lederkurs, økonomikurs i verkstedsdrift, som er kjerneområder. Utarbeidelse av kvalitetshåndbøker og HMS-bøker for verksteder og butikker, samt
rådgivende økonomiske analyser av verksteder, PKK kurs kan også tilbys.

- Bilbransjen er kompleks og utvikler seg raskt. Da er det helt nødvendig i forhold til nøkkelfunksjoner som driftsfortrinn, kvalitetssikring og regelverkshåndtering, at vi kan tilby eksisterende og nye kunders ansatte et bredt spekter av kompetanse innenfor, blant andre, disse fagområdene, avslutter Klingenberg.

 

 Fra venstre Håkon Klingenberg, Gjert Romnes og Dick Mughal